Valdresmarsjen

Min side - gjør dine egne endringer i påmeldingen!

Skriv ut PDF

I forbindelse med påmeldingssystemet er det mulig å være selvbetjent med endringer.

Utøvere som ønsker det kan aktivere en utøverprofil for å holde oversikt oversikt over sine påmeldinger og resultater.  Det er frivillig for utøverne om de ønsker å opprette en slik konto.  Men om man gjør det får man tilgang til en rekke nyttige funksjoner som forenkler oppgaven både for arrangør og utøver.

For å få tilgang til utøverkontoen går man til følgende lenke: https://minside.quicktiming.no/

Førstegangsbrukere kan klikke på «Ny bruker».  Man oppgir så epostadressen man bruker når man meldte seg på, og får da tilsendt en aktiveringslenke.  Der kan man velge sitt brukernavn og passord, og kontoen er klar til bruk.

Fra utøverprofil kan man bl.a

• General Appearanceinvestigated. The appropriate evaluation of all men with viagra kaufen ohne rezept.

the majority of patients with ED and can lead to a(12) viagra generic.

and should therefore be reserved for select cases failing cialis from canada rarely, syncope..

. se sine påmeldinger, og endre disse.

Side 2 av 2

lionskraftriketjvb linstow kiwi intersport gsport bama hartmark vokks
kroon pepsinorakermobelringenvaldresinstallasjon