Valdresmarsjen

Valdresmarsjen 2020.

Kjære renndeltakere

Årsaken til at det ikke har kommet info om rennet tidligere, er at det helt til det siste har vært uklart om vi ville klare å arrangere renn i 2020, og eventuelle løsninger veien videre.

Dessverre har det ikke lykkes oss å komme i mål for rennet i 2020. Vi beklager dette sterkt da det ikke var på denne måten vi ønsket å feire rennets 20-års jubileum på. Vi synes det er leit overfor alle dere som har vært trofaste deltakere gjennom mange år, og likeledes dere som planla å debutere i 2020.

Rennet har vært arrangert uavbrutt i alle år siden 2001, og har siden den gang økt både i omfang og popularitet. Vår visjon med rennet har vært å kunne tilby gode skiopplevelser i noe uhøytidelige former, og samtidig være en motivisjonsfaktor til bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet, uten at dette skulle gå på bekostning av mer konkurranseglade løpere.

Parallelt med dette har vi hatt en målsetting om å være en størst mulig bidragsyter til verdiskaping i Valdres gjennom økonomisk støtte til ulike løypelag, humanitært arbeid og næringsutvikling i området.

Dette føler vi har lykkes med når vi ser på alle de hyggelige tilbakemeldingene vi hvert eneste år har mottatt fra fornøyde deltakere. Vi har i dette arbeidet samarbeidet med lokale Lionsklubber og Valdres golfklubb. Sitater fra gjesteboken i målområdet: " Årets sportslige høydepunkt","Et av livets gylne øyeblikk", "This race has been one of the highlights in my visit to Norway"," Det flotteste turrennet jeg har gått", "Kjempetur", osv.osv.

Vi har selv ikke mottatt noen økonomisk kompensasjon. Dette innebærer at vi har kunnet bidra med godt over 4 millioner i støtte til de ulike organisasjoner, i tillegg til å avsette midler til veldedige formål .

Hva som videre vil skje fremover avhenger i stor grad av om lokale krefter i størst mulig grad ønsker å videreføre konseptet på en god måte

Klass III Marked begränsning.I responders, erektion börjar vanligen inom 20 minuter. buy viagra online.

43 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade markerade snedvridning av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer, och degenerativa och atrofiska förändringar.Detta inkluderar regelbunden översyn av användningen av någon drog som kan orsaka ED. buy viagra online.

Fyra metaboliter detekterades i plasma: en N-desmetyl-metabolit (UK-103. viagra online Varaktigheten av svar var bred och varierade från ett genomsnitt varaktighet av 22 minuter för plasma sildenafil koncentrationer i intervallet 0-50 och 50-100 ng / ml till> 30 minuter vid koncentrationer över 100 ng / ml..

Effekten utvärdering baserades på intent to treat (ITT) populationen. erektil dysfunktion Sammanfattning och slutsats om preklinisk farmakologi och toxikologi: Total, de prekliniska farmakodynamiska studier har visat thatsildenafil har hög potens och selektivitet för PDE5 och att via glattmuskelrelaxation, kan sildenafil inducera en ökning av intrakavernöst tryck under stimulering..

Dessutom deras plasmakoncentrationer var cirka 20-40% av de för moderföreningen, och därför ett viktigt bidrag till den farmakologiska effekten hos människa inte förväntas.Intrakavernös injektion terapi är en väletablerad medicinsk behandling för ED. where to buy viagra.

Nackdelarna med VCD terapi inkluderar deras besvärliga utnyttjande och mindre lokala biverkningar. brand cialis I alla doser, sildenafil förbättrades den totala varaktigheten det erektila svaret efter visuell sexuell stimulering jämfört med placebo..

. Vi håper fortsatt på å lykkes med dette, slik at rennet kan videreutvikles til glede for alle dere som ønsker en fin sosial skiopplevelse i nydelige løyper og flott Valdresnatur ! Følg derfor med på vår hjemmeside utover 2020 for å se utviklingen fremover.

 I mellomtiden ønsker vi alle en flott og snørik vinter, og en fantastisk skisesong i 2020.   

Iver Thomle

styreleder

  


 

 

lionskraftriketjvb linstow kiwi intersport gsport bama hartmark vokks
kroon pepsinorakermobelringenvaldresinstallasjon